Archives


Restauratie


Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van te voren gedefinieerde toestand.

Contact


Gerrit Jonkman

Torenmolenlaan 15a
7241VL Lochem
06 – 461 515 70
info@gerritjonkman.nl